ເຊນ້ຳນ້ອຍ1
​ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1 ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານ ແປງພູຄຳ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄລຍະທາງ ຫ່າງຈາກແຂວງອັດຕະປື ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ແລະ 35 ກິໂລແມັດ ຈາກ ແຂວງເຊກອງ.
ກຳລັງຕິດຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 14.8 mw
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2 ເຄື່ອງ
ກຳລັງການຜະລິດ 7.4 MW

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle