ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານລົ່ມສັກເໜືອ, ເມືອງ ບາຈຽງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

Tel: +856 31 259 999
Fax: +856 31 259 111

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle
Hotel10