ນ້ຳງຽບ 3A

ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຄູນປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງມີຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດດັ່ງນີ້

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19’17’54’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 103’21’58’’

ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 44 ເມກາວັດ ໂດຍມີກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີປະມານ 145 ລ້ານກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle