ນ້ຳງຽບ 3A

ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຄູນປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງມີຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດດັ່ງນີ້

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19’17’54’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 103’21’58’’

ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 44 ເມກາວັດ ໂດຍມີກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີປະມານ 145 ລ້ານກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

IMG_9174
IMG_9174

Ngiep33
Ngiep33

DJI_0025
DJI_0025

IMG_9174
IMG_9174

1/22
IMG_9174
IMG_9174
DJI_0153
DJI_0153
DJI_0112
DJI_0112
DJI_0108
DJI_0108
DJI_0115
DJI_0115
DJI_0089
DJI_0089
Ngiep31
Ngiep31
DJI_0034
DJI_0034
DJI_0058
DJI_0058
DJI_0030
DJI_0030
DJI_0074
DJI_0074
DJI_0025
DJI_0025

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

Success! Message received.