ນ້ຳກົງ 3

ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນນ້ຳກົງ ເຊີ່ງເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງນ້ຳເຊກອງທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພູສູງ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື​

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 14’34’34’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 106’55’27’’

LOCATION OF THE PROJECT

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle