ນ້ຳກົງ 3

ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນນ້ຳກົງ ເຊີ່ງເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງນ້ຳເຊກອງທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພູສູງ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື​

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 14’34’34’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 106’55’27’’

namkong3 (1)
namkong3 (1)

press to zoom
namkong3 (2)
namkong3 (2)

press to zoom
Namkong3_1
Namkong3_1

press to zoom
namkong3 (1)
namkong3 (1)

press to zoom
1/25

LOCATION OF THE PROJECT

namkong3 (1)
namkong3 (1)
press to zoom
namkong3 (2)
namkong3 (2)
press to zoom
namkong3 (3)
namkong3 (3)
press to zoom
namkong3 (4)
namkong3 (4)
press to zoom
namkong3 (5)
namkong3 (5)
press to zoom
namkong3 (6)
namkong3 (6)
press to zoom
Namkong 3 (16)
Namkong 3 (16)
press to zoom
Namkong 3 (17)
Namkong 3 (17)
press to zoom
Namkong 3 (11)
Namkong 3 (11)
press to zoom
Namkong 3 (10)
Namkong 3 (10)
press to zoom
Namkong 3 (8)
Namkong 3 (8)
press to zoom
Namkong 3 (9)
Namkong 3 (9)
press to zoom
Namkong 3 (12)
Namkong 3 (12)
press to zoom
Namkong 3 (13)
Namkong 3 (13)
press to zoom
Namkong 3 (14)
Namkong 3 (14)
press to zoom
Namkong 3 (6)
Namkong 3 (6)
press to zoom
Namkong 3 (5)
Namkong 3 (5)
press to zoom
Namkong 3 (14)
Namkong 3 (14)
press to zoom
Namkong 3 (1)
Namkong 3 (1)
press to zoom
Namkong 3 (2)
Namkong 3 (2)
press to zoom
Namkong 3 (3)
Namkong 3 (3)
press to zoom
Namkong 3 (4)
Namkong 3 (4)
press to zoom
Namkong 3 (5)
Namkong 3 (5)
press to zoom
Namkong 3 (6)
Namkong 3 (6)
press to zoom
Namkong 3 (7)
Namkong 3 (7)
press to zoom
Namkong 3 (13)
Namkong 3 (13)
press to zoom
Namkong 3 (12)
Namkong 3 (12)
press to zoom
Namkong 3 (10)
Namkong 3 (10)
press to zoom
Namkong 3 (11)
Namkong 3 (11)
press to zoom
Namkong 3 (9)
Namkong 3 (9)
press to zoom

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

Success! Message received.