ບໍລິສັດ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ນຶກເຖີງວຽກກໍ່ສ້າງ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເຮົາຄືຕົວເລືອກທຳອິດສະເໝີ

ບໍລິສັດ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ນຶກເຖີງວຽກກໍ່ສ້າງ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເຮົາຄືຕົວເລືອກທຳອິດສະເໝີ ເປັນບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃນຫຼາຍເຂດຂອງປະເທດລາວ ດ້ວຍມາດຕະຖານໃນການກໍ່ສ້າງລະດັບສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າ, ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ
ການກໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີ່ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ລູກຄ້າ ດ້ວຍການພັດທະນາອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ ມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜົນງານທີ່ອອກມາ ເກີດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ມີປະສິດທິພາບ ທົນທານ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ.

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

KP Integrated Construction and Road
ChaleunSekong Group Co., LTD
KP Integrated Construction and Road
South Road No 13, Lomsaknue Village, Bachieng district,
Champasak Province, Lao P.D.R
Tel: (+856-30) 9622246, Fax: (+856-31) 900488
Email: vehicle-machine.dpt@csgroup.la

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle