ບໍລິສັດ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ນຶກເຖີງວຽກກໍ່ສ້າງ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເຮົາຄືຕົວເລືອກທຳອິດສະເໝີ

khonphon4
khonphon4

khonphon9
khonphon9

khonphon2
khonphon2

khonphon4
khonphon4

1/16
khonphon6
khonphon6
khonphon3
khonphon3
khonphon4
khonphon4
khonphon2
khonphon2
khonphon8
khonphon8
khonphon1
khonphon1
khonphon6
khonphon6
khonphon9
khonphon9
040950_3_20140605-092008
040950_3_20140605-092008

ບໍລິສັດ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ນຶກເຖີງວຽກກໍ່ສ້າງ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເຮົາຄືຕົວເລືອກທຳອິດສະເໝີ ເປັນບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃນຫຼາຍເຂດຂອງປະເທດລາວ ດ້ວຍມາດຕະຖານໃນການກໍ່ສ້າງລະດັບສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າ, ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ
ການກໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີ່ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ລູກຄ້າ ດ້ວຍການພັດທະນາອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ ມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜົນງານທີ່ອອກມາ ເກີດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ມີປະສິດທິພາບ ທົນທານ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ.

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

KP Integrated Construction and Road
ChaleunSekong Group Co., LTD
KP Integrated Construction and Road
South Road No 13, Lomsaknue Village, Bachieng district,
Champasak Province, Lao P.D.R
Tel: (+856-30) 9622246, Fax: (+856-31) 900488
Email: vehicle-machine.dpt@csgroup.la

Success! Message received.