ສັກກະຍະພາບ

ເຂື່ອນ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ

ຖະໜົນຫົນທາງ

ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ວຽກກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ເປັນຜູ້ລົງທຶນເອງ, ກໍ່ສ້າງ, ບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃຫ້ໄດ້ 200 MW ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທົດແທນທີ່ສະອາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ເປັນບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃນຫຼາຍເຂດຂອງປະເທດລາວ ດ້ວຍມາດຕະຖານໃນການກໍ່ສ້າງລະດັບສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າ, ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ

ການກໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີ່ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ລູກຄ້າ ດ້ວຍການພັດທະນາອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ ມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜົນງານທີ່ອອກມາ ເກີດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ມີປະສິດທິພາບ ທົນທານ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ

ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ

csg02_banner
banner03
banner02
banner05
banner07
banner04
banner08-3
banner06

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຮົາ

  • ຄືເປັນບໍລິສັດລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງປະເທດລາວ ເຮົາໃຊ້ເທັກໂລໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃຊ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງມີປະສິດທີພາບ.

Call us! +856 31 259 999

ວິໄສທັດ

• ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ມີມາດຖານສູງສຸດທຽບເທົ່າສາກົນ
• ບໍລິຫານການລົງທຶນເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
• ພັດທະນາບໍລິສັດ ໃຫ້ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ລະດັບພູມີພາກ

chaleunsekong

ທຸລະກິດຂອງເຮົາ 

ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານຈຳກັດ

ເປັນຜູ້ນຳດ້ານພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ໂຮງໄຟຟ້າ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທັງໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ຊີເອສຊີ ຄອນກຣີດ ຈຳກັດ

ເປັນຜູ້ຜະລິດຄອນກຣີດລາຍໃຫຍ່ ມີອັດຕາການຜະລິດທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນຟາມ ຈຳກັດ

ຟາມໝູຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີມາດຕະຖານ, ສະອາດ, ຄຸນນະພາບສູງ

ເປັນສູນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກົນ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຄົບວົງຈອນ

ໂຮງແຮມ ເຊັນທາຣາ ພລູມີເຣີຍ ຣີສອດ ປາກເຊ

ກຽມພົບກັບໂຮງແຮມຫຣູລະດັບ 5 ດາວ ໃຈກາງເມືອງປາກເຊ ໄວໆ ນີ້

QTC Energy Public Company Limited

ຜູ້ຜະລິດໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

ບໍລິສັດ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ນຶກເຖີງວຽກກໍ່ສ້າງ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເຮົາຄືຕົວເລືອກທຳອິດສະເໝີ

ຊີເອສຊີ ສະປອດ ຄຣັບ

ສະປອດ ຄຣັບ ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງເມືອງປາກເຊ ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ

PACE Development Copration Public Company Limited

ທຸລະກິດພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊ່ີງເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ພາລະກິດ

1. ສະແຫວງຫາໂອກາດດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາດ້ານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ, ທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
2. ສ້າງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຈັດການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ
3. ສັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສົມບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກາຍເປັນມືອາຊີບ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ
4. ບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດ, ໂດຍເນັ້ນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງທຸກໆຝ່າຍ ລວມເຖິງລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ພະນັກງານ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ

chaleunsekong

WHAT OUR CLIENTS THINK

ADDRESS

ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ລົ່ມສັກເໜືອ, ເມືອງ ບາຈຽງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສ.ປ.ປ ລາວ

ທ່ານສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຕິດຕໍ່.

Success! Message received.

ຕິດຕໍ່ເຮົາທີ່ສຳນັກງານ

 

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ADDRESS

South Road No.13 , Lomsaknue Village, Bachieng District,
Champasak Povince, LAO P.D.R

ALTERNATIVELY YOU CAN FILL IN THE FOLLOWING CONTACT FORM:

Success! Message received.

TO CONTRACT WITH AN  OFFICE,

PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: headoffice@csgroup.la

Tel: +856 31 259 999

Fax: +856 31 259 111

ອີເມລ: headoffice@csgroup.la

ໂທ: +856 31 259 999

ແຟັກ : +856 31 259 111