CSC Sport Club

Provide artificial grass football field and sel food and drinks

ກ່ຽວກັບເຮົາ
ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ
sport2
sport2

sport8
sport8

sport4
sport4

sport2
sport2

1/9
sport9
sport9
sport8
sport8
sport7
sport7
sport5
sport5
sport6
sport6
sport3
sport3
sport2
sport2
sport4
sport4
sport1
sport1

CSC sport club ເປັນສູນກິລາໃນຮົ່ມຂອງກູ່ມ ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງກລຸບ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ສ້າງຂື້ນໃນປີ 2015 ປະກອບດວ້ຍ ເດີ່ນສະໜາມເຕາະບານ ຂະໜາດ 40x20 ຈໍານວນ 3ແຫ່ງ,  ອາຄານສອງຊັ້ນ 2 ແຫ່ງ ມີບ່ອນອອກກໍາລັງກາຍຄົບຖ້ວນ , ເປັນສະໜາມກິລາ ເພື່ືອຮັບໃຊ້ຈັດງານກິດຈະກໍາໃຫ້ ພະນັກງານໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ທັງໝົດ, ພ້ອມນີ້ຍັງ ບໍລິການຮ້ານອາຫານຄົບວົງຈອນ ນອກຈາກ ເປັນສະໜາມກິລາຮັບໃຊ້ພາຍໃນແລ້ວ ທັງສູນກິິລາ ຊີເອັສຊີ ສະປອດຄັລບ ຍັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ທົ່ວໄປ ສາມາດຮອງຮັບລູກຄ້າໄດ້ຫລາຍກວ່າ 200 ຄົນ ເປີດບໍລິການແຕ່ 8  ໂມງເຊົ້າ ຫາ 11 ໂມງກາງຄືນ, ມີອາຫານຫລາຍຢ່າງໄວ້ບໍລິການ ດວ້ຍຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະໃສ່ໃຈໃນການບໍລິການ.

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

CSC Sport club 
ບ້ານຈັດສັນ ຫຼັກ 7, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ
Tel: (+856-30) 5076708-09 
Email: mixcafe@csgroup.la

Success! Message received.