ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6
​ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6 ຕັ້ງຢູ່ ທີ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 5.0 mw
ກຳລັງການຜະລິດ 2.5 MW

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle