ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

Job ID : SInior Accounting

November 29, 2019

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

• ບັນທຶກບັນຊີປະຈຳວັນ;

• ລົງບັນຊີໃຫຍ່ແຍກປະເພດ;

• ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານບັນຊີ ຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ.

Please reload

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle