ທີມຜູ້ບໍລິຫານ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

 

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

 

Development towards international standards Investment management in connection with the international policies of the government and in the future. we will become a leading company in Laos. With the pace to the public company in the area.

ທ່ານ ລ້ຽງ ຄຳພູນ

ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ

ທ່ານ ນາງ ດາລັດ ວັດທະນາ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຈັດຊື້

CSC ComplexCenter 

ທ່ານ ອານຸສອນ ແກ້ວຈູມສີ

ຜູ້ອຳນວຍການ
ບໍລິສັດ KP Construction 

ທ່ານ ນາງ ບຸນລ້ອມ ພົມມະນີ

ຜູ້ອຳນວຍການ 
ຊີເອສຊີ ຄອນກຣີດ ວຽງຈັນ

ທ່ານ ສຸກສະຖິດ ແກ້ວພັນສີ

ຫົວໜ້າພະແນກ ບັນຊີ-ການເງິນ

ທ່ານ ວິໄລພອນ ຣາຊຈັກ

 ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ

ທ່ານ ວິໄຊ ວັດທະນາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ , ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ທ່ານ ສຸພາຊັບ ອິນທິພອນ

ທ່ານ ນາງ ວິໄລສອນ ພົມມະນີ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ
ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຜູ້ອຳນວນການ 
ຊີເອສຊີ ຄອນກຣິີດ ປາກເຊ

ທ່ານ ສີວິໄຊ ສົນດາລາ

ຄະນະພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ແສງມະນີ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພູວັນ ບຸດດາຄຳ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ

CSC ComplexCenter

ທ່ານ ນາງ ນົບທິດາ ຜາລີວົງ

ເລຂາປະທານ

 ທ່ານ ວິສຸກ ວັດທະນາ

ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ,

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

CSC Complex center

 

ທ່ານ ສົມພອນ ຈັັນທະສອນ

ຄະນະພະແນກ KP Construction 

 

ທ່ານ ນາງ ຄູນຄຳ ອິນດວງຈັນ

 
ຜູ້ຈັດການປ້ຳນ້ຳມັນ