ທຸລະກິດຂອງເຮົາ

ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກເຊັນເຕີ ສາຂາປາກເຊ

January 23, 2017

ບໍລິສັດ ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດ. ສູນລວມວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ພາຍໃຕ້ສະໂລແກນ  ຊີເອສຊີ ຄອມເພັກ ເຊັນເຕີ ສູນລວມອານາຈັກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ “ ໂຮມຮັກ ຄົບຄັກ ຖືກດີ “ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໄລຟສະໄຕລ ສະໃໝໃໝ່ ມີສິນຄ້າໃຫ້ເລືອກ ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນ ລາຍການ ຈາກ 158 ແບນ ຊັ້ນນ້ຳ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ນຳນະວັດຕະກຳ modern trade ມາປັບໃຊ້ກັບຮ້ານຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົບແຕ່ງທີ່ຄົບວົງຈອນ ມີລະບົບຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝ ໃນນການບໍລິຫານຈັດການສາງສິນຄ້າ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນອະນາຄົດ ຊີເອັສຊີ ຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ

ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກເຊັນເຕີ ສາຂາ ປາກຊັນ

January 23, 2017

  • ບໍລິສັດ ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດ. ສູນລວມວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ພາຍໃຕ້ສະໂລແກນ  ຊີເອສຊີ ຄອມເພັກ ເຊັນເຕີ ສູນລວມອານາຈັກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ “ ໂຮມຮັກ ຄົບຄັກ ຖືກດີ “ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໄລຟສະໄຕລ ສະໃໝໃໝ່ ມີສິນຄ້າໃຫ້ເລືອກ ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນ ລາຍການ ຈາກ 158 ແບນ ຊັ້ນນ້ຳ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ນຳນະວັດຕະກຳ modern trade ມາປັບໃຊ້ກັບຮ້ານຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົບແຕ່ງທີ່ຄົບວົງຈອນ ມີລະບົບຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝ ໃນນການບໍລິຫານຈັດການສາງສິນຄ້າ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນອະນາຄົດ ຊີເອັສຊີ ຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກເຊັນເຕີ ສາຂາວຽງຈັນ

January 23, 2017

  • ບໍລິສັດ ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດ. ສູນລວມວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ພາຍໃຕ້ສະໂລແກນ  ຊີເອສຊີ ຄອມເພັກ ເຊັນເຕີ ສູນລວມອານາຈັກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ “ ໂຮມຮັກ ຄົບຄັກ ຖືກດີ “ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໄລຟສະໄຕລ ສະໃໝໃໝ່ ມີສິນຄ້າໃຫ້ເລືອກ ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນ ລາຍການ ຈາກ 158 ແບນ ຊັ້ນນ້ຳ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ນຳນະວັດຕະກຳ modern trade ມາປັບໃຊ້ກັບຮ້ານຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົບແຕ່ງທີ່ຄົບວົງຈອນ ມີລະບົບຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝ ໃນນການບໍລິຫານຈັດການສາງສິນຄ້າ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນອະນາຄົດ ຊີເອັສຊີ ຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

Please reload

CSC COMPLEX CENTER Co.,Ltd
ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອມເພັລກ ເຊັນເຕີ
ທີ່ຢູ່ ຖະໜົນ 38, ບ້ານ ຈັດສັນ ຫຼັກ 7, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ +856 20 2406 0009

Address of company ( Pakse Office): 
No. 38 Road ,7 Km,Pakse, Champasak , Lao PDR.
Tel: +856 031 215 501-9

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Success! Message received.