ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ເຊນ້ຳນ້ອຍ6

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ປຣະສິດ ພັນໂພ

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ວົງພະຈິດ ມະນີຈັນ

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ມົນຕີ ບຸນຊານ

ທ່ານ ສະໝານ ມີບຸນ

ຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle