ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

ທ່ານ  ອະນຸສອນ ແກ້ວຈູມສີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກ

ທ່ານ ສົມພອນ ຈັນທະສອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຮັບເໝົາ

ທ່ານ ພຸດທະລົມ ພິລາລັກ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ສຸລິຍາ ຈຳປາອຸທຸມ

ຫົວໜ້າຊ່າງ

ທ່ານ  ເພັດສີລາ ບຸດດາວົງ

ໜ່ວຍງານຈັດຊື້

ທ່ານ ສະຫຼອງໄຊ

ຜູ້ຊີ້ນຳການສ້ອມແປງ

ທ່ານ ຄຳຜັ້ນ

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle