ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ຊີເອສຊີ ຄອມເພລັກເຊັນເຕີ 

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ນາງ ດາລັດ ພົມມະນີ

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ

ທ່ານ ພູວັນ ບຸດດາຄຳ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ,

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ວິສຸກ ວັດທະນາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານງານ

ທ່ານ ນາງ ດາລີ ວັດທະນາ

ຮອງອຳນວຍການ ບັນຊີການເງິນ

ທ່ານ ອະພິໄຊ ອະນັນສະຖິດ

ຫົວໜ້າພະແນກໄອທີ

ທ່ານ ລິດຖິໄຊ ຫານໂຍທີ

ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ

ທ່ານ ສາຍັນ ຈິດຊ່ວຍ

ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ເກົ້າກິດ ສີທອງ

ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຊື້

ທ່ານ ແສງຕາວັນ ວັດທະນາ

ຫົວໜ້າພະແນກຂາຍໜ້າຮ້ານ

ທ່ານ ນາງ ສຸດທິນີ ສັງຄະລັກ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

ບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ນິຊະຫວັດ ບຸນປະຖຳ

ຫົວໜ້າພະແນກສາງ